"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AktualnościTłumaczenie zestawu narzędzi ADAPTE na język polski

Tłumaczenie zestawu narzędzi ADAPTE na język polski W bibliotece G-I-N opublikowano tłumaczenie podręcznika ADAPTE na język polski, które zostało opracowane w ramach współpracy Naczelnej Izby Lekarskiej i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Dokument dostępny jest pod adresem: https://www.g-i-n.net/document-store/working-groups-documents/adaptation/adapte-resource-toolkit-polish. Podręcznik i zestaw narzędzi ADAPTE zawierają opis metodyki oraz pakiet narzędzi wspierających adaptację wytycznych praktyki klinicznej […]

Czytaj całość >>


Zaproszenie na webinar – Wprowadzenie do metodyki opracowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane tematyką tworzenia zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, w szczególności członków towarzystw naukowych o zasięgu krajowym, zrzeszające specjalistów w danej dziedzinie medycyny*, do udziału w webinarium pt.:   Wprowadzenie do metodyki opracowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego   Webinarium odbędzie się 9 lipca 2019 roku o godz. 11:00 (całkowity czas trwania to 60 minut). Tematyka Tematyka webinarium […]

Czytaj całość >>


Warsztaty inicjujące prace zespołu ds. wytycznych HTA dla wyrobów medycznych

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 3 lipca w godzinach 10:00-14:00 w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji odbędą się warsztaty inicjujące prace nad przygotowaniem wytycznych HTA dla wyrobów medycznych. Podczas spotkania omówione zostaną przepisy prawa w zakresie wyrobów medycznych, rozwiązania międzynarodowe, dotychczasowe doświadczenia Agencji i innych interesariuszy procesu. Spotkanie powinno zakończyć się uzgodnieniem metodyki […]

Czytaj całość >>


Narzędzie Oceny Wytycznych AGREE II

Agencja we współpracy z zespołem ekspertów zakończyła prace nad tłumaczeniem narzędzia oceny wytycznych AGREE II (Appraisal of Guidelines Research and Evaluation) na język polski. Link do dokumentu umieszczony jest poniżej. Narzędzie Oceny Wytycznych AGREE II W wielu krajach AGREE II stanowi podstawę tworzenia i oceny jakości wytycznych praktyki klinicznej, a jego stosowanie jest zalecane przez […]

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie opracowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

Uprzejmie informujemy, iż Agencja rozpoczęła prace nad przygotowaniem dokumentu, w formie opracowania metodycznego, będącego przewodnikiem dla autorów zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zakresie przygotowywania poprawnych metodologicznie dokumentów wytycznych praktyki klinicznej. Planowany termin zakończenia prac nad opracowaniem “Wytyczne opracowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego” – początek drugiego kwartału 2018 roku.

Czytaj całość >>


Ramy metodyczne opracowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

W dniu 22 grudnia 2017 roku Agencja, po konsultacjach z zespołem ekspertów, ukończyła prace nad dokumentem “Ramy metodyczne opracowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Wstęp do metodyki opracowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego ver. 0.3” Niniejszy dokument określa najważniejsze kwestie związane z procesem przygotowywania zaleceń i stanowi ramy dla rozwinięcia i uszczegółowienia wytycznych na poziomie dokumentu “Wytyczne opracowywania zaleceń […]

Czytaj całość >>