"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

31 posiedzenie Rady Przejrzystości

29 sierpnia - 31 posiedzenie Rady Przejrzystości.
    Porządek obrad :
Przygotowanie opinii w zakresie skuteczności klinicznej i praktycznej, bezpieczeństwa oraz porównania efektywności kosztowej produktów antyretrowirusowych stosowanych w poszczególnych schematach leczenia pacjentów zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS z uwzględnieniem porównania skuteczności poszczególnych schematów leczenia pomiędzy sobą oraz obowiązujących w tym zakresie standardów i wytycznych praktyki klinicznej, rekomendacji klinicznych i refundacyjnych wraz ze wskazaniem podstaw, w oparciu o które opracowano powyższe dokumenty oraz w zakresie zasadności dalszego finansowania ocenionych leków, braku podstaw do dalszego finansowania bądź zmiany zakresu finansowania. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego CALCORT (DEFLAZACORT) we wskazaniach:  sarkoidoza, zespół Ormonda, choroba śródmiąższowa płuc. Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
  • „Profilaktyka chorób nowotworowych jamy brzusznej" (pow. dzierżoniowski),
  • „Profilaktyka chorób nowotworowych we wczesnych fazach rozwoju z uwzględnieniem nowotworów żołądka i przełyku" (pow. dzierżoniowski),
  • „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej w latach 2017-2019" (m. Dąbrowa Górnicza),
  • „Bilans 40 i 50-latka" (pow. dzierżoniowski),
  • „Nie poddaj się grypie" (gm. Piaseczno),
  • „Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów, mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański na lata 2016-2018",
  • „Program profilaktyki dla osób »trzeciego i czwartego wieku« - mieszkańców miasta Częstochowy na lata 2016-2020".