"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

PUBLIKACJE – PREZENTACJE

W tym dziale znajdują się publikacje, prezentacje i materiały szkoleniowe, które można ściągnąć klikając “Pobierz plik”.


Materiały z Konferencji dot. Standardu Rachunku Kosztów z dnia 27.06.2019 r.

Cele na dziś, cele na jutro – Roman Topór – Mądry, Prezes AOTMiTPobierz plik
Dlaczego nowy standard jest potrzebny – Gabriela Sujkowska, Dyrektor Wydziału Taryfikacji, AOTMiTPobierz plik
Standard Rachunku Kosztów podsumowanie pilotażu – Maja Więckiewicz, Zespół Zamiejscowy w Krakowie, AOTMiTPobierz plik
Co dalej ze standardem? – Aleksandra Świderska, AOTMiTPobierz plik
Dalsze kierunki prac dotyczących standardu rachunku kosztów – Piotr Janeczek, Zespół zamiejscowy w Krakowie, AOTMiT Pobierz plik


Materiały ze szkolenia świadczeniodawców z przystąpienia do współpracy do postępowania 32. Dane finansowo-księgowe 2016

Rola taryfikacji w systemie ochrony zdrowia AOTMiT FK2016Pobierz plik
Ogłoszenie postępowania AOTMiT FK2016Pobierz plik
Ankieta deklaracja współpracy AOTMiT FK2016Pobierz plik
Podstawy prawne współpracy z AOTMiT FK2016Pobierz plik
Struktura plików FK AOTMiT FK2016.pdf Pobierz plik

Prezentacje ze szkolenia zorganizowanego przez Wydział Taryfikacji pod hasłem „Przekazywanie Danych w ramach współpracy bieżącej” w dniu 23.08.2016 r.

Techniczne aspekty przekazywania danychPobierz plik
Produkty LeczniczePobierz plik
Struktura pliku finansowo-księgowego (plik FK)Pobierz plik
Analiza najczęstszych błędów w sprawozdawanych danychPobierz plik

Prezentacje ze szkolenia zorganizowanego przez Wydział Taryfikacji pod hasłem „Zasady bieżącej współpracy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z podmiotami leczniczymi w dniu 4-5.07.2016 r.

Postępowanie dotyczące wyłaniania świadczeniodawcówPobierz plik
Zasady współpracy bieżącejPobierz plik
Przystąpienie do współpracy z AgencjąPobierz plik
Techniczne aspekty przekazywania danychPobierz plik
Struktura pliku finansowo – księgowegoPobierz plik
Analiza najczęstszych błędówPobierz plik
Standard rachunku kosztów w wycenie świadczeń opieki zdrowotnejPobierz plik
Podstawy prawne współpracy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ze świadczeniodawcamiPobierz plik

Prezentacje ze szkolenia zorganizowanego przez Wydział Taryfikacji pod hasłem „Wycena świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym i opiekuńczo-leczniczym dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie oraz zespołu długoterminowej opieki domowej i świadczeń dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie” w dniu 15.02.2016 r.

Analiza najczęstszych błędów w sprawozdawanych danych  –  Pobierz plik
Podstawy prawne współpracy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ze świadczeniodawcami  –  Pobierz plik
Struktura pliku finansowo-księgowego  –  Pobierz plik
Standard rachunku kosztów w wycenie świadczeń opieki zdrowotnej  –  Pobierz plik
Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej  –  Pobierz plik

Prezentacje ze szkolenia zorganizowanego przez Wydział Taryfikacji pod hasłem „Wycena świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej” w dniu 14.09.2015 r.

Sposób analizy kosztów  –  Pobierz plik
Analiza najczęstszych błędów w sprawozdawanych danych  –  Pobierz plik
Ankieta  –  Pobierz plik
Podstawy prawne współpracy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ze świadczeniodawcami  –  Pobierz plik
Standard rachunku kosztów w wycenie świadczeń opieki zdrowotnej do pobrania w formie pliku pdf
Prowadzenie postępowań dotyczących wyłaniania Świadczeniodawców z którymi zawierane będą umowy o pozyskanie danych niezbędnych do ustalania taryfy świadczeń i zbieranie danych kosztowych,współpraca z Podmiotami  –  Pobierz plik

Prezentacje ze szkolenia zorganizowanego przez Wydział Taryfikacji pod hasłem „Wycena świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z zakresu leczenia szpitalnego, teleradioterapii paliatywnej i szpitalnych oddziałów ratunkowych” w dniu 17 -18.08.2015 r.

Standard rachunku kosztów w wycenie świadczeń opieki zdrowotnej  –  Pobierz plik
Analiza najczęstszych błędów w sprawozdawanych danych  –  Pobierz plik
Techniczne aspekty przekazywania danych  –  Pobierz plik 

Prezentacje ze szkolenia zorganizowanego przez Wydział Taryfikacji pod hasłem „Wycena świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej” w dniu 25.05.2015 r.

Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej  –  Pobierz plik
Podstawy prawne współpracy AOTMiT ze świadczeniodawcami  –  Pobierz plik
Sposób analizy kosztów świadczeń opieki zdrowotnej  –  Pobierz plik
Analiza najczęstszych błędów w sprawozdawanych danych  –  Pobierz plik