"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Kontakt

W celu ułatwienia kontaktu ze Świadczeniodawcami zgłaszającymi chęć współpracy z Agencją w zakresie taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej poniżej podane są kontakty telefoniczne osób, które pomogą w rozwiązaniu problemów.

Wydział Taryfikacji, sekretariat:
tel. (22) 101 47 10

Informacje dotyczące prowadzonych w Agencji postępowań:
tel. (22) 101 47 12
tel. (22) 101 47 14
tel. (22) 101 47 16

Informacje dotyczące plików FK:
tel. (22) 101 47 36
tel. (22) 101 47 38
tel. (22) 101 47 40
tel. (22) 101 47 37
tel. (22) 101 47 15
tel. (22) 101 47 21

Informacje dotyczące plików szczegółowych (OG, SM, PL, WM, PR, CP):
tel. (22) 101 47 18
tel. (22) 101 47 19

Informacje dotyczące kart kosztowych:
tel. (22) 101 47 10

Informacje dotyczące rozliczeń:
tel. (22) 101 47 22

Współpraca w zakresie standardu rachunku kosztów:
tel. (22) 101 47 75
tel. (22) 101 47 76
tel. (22) 101 47 39

Jednocześnie uprzejmie informujemy o możliwości komunikacji drogą mailową:
Informacje ogólne, dotyczące prowadzonych postępowań taryfikacja@aotm.gov.pl
Informacje dotyczące rozliczeń rachunki@aotm.gov.pl
Informacje dotyczące standardu rachunku kosztów standard@aotm.gov.pl
Dokumenty dotyczące współpracy w zakresie przekazywania danych dws@aotm.gov.pl
Uwagi do projektów taryf taryfa.uwagi@aotm.gov.pl