"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCIKomunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 28 sierpnia 2020 r.

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 28 sierpnia 2020 r. Na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2020 r. Rada omówiła wyniki analiz:• kosztów świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie chorób układu krwiotwórczego (JGP: S01-S07, S11-S16 i S21-S23),• porównania kosztów tych samych zabiegów operacyjnych u pacjentów z rozpoznaniem nowotworowym oraz pozostałych,• kosztów świadczeń gwarantowanych z […]

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 26 sierpnia 2020 r.

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 26 sierpnia 2020 r. Na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2020 r. Rada omówiła wyniki analizy kosztów świadczeń gwarantowanych w obszarze: choroby układu moczowo-płciowego, finansowane w ramach JGP sekcji L w zakresie leczenia szpitalnego oraz wybranych świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz przeprowadziła konsultacje z […]

Czytaj całość >>


Uwagi do świadczeń szpitalnych z obszaru chorób przewodu pokarmowego (JGP sekcja F) oraz chorób wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony (JGP sekcja G).

W związku z przekazaniem przez Ministra Zdrowia do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Planu Taryfikacji na 2021 rok, obejmującego świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego: Choroby przewodu pokarmowego (JGP sekcja F) Choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony (JGP sekcja G) zwracamy się z uprzejmą prośbą o kierowanie do AOTMiT wszelkich uwag, sugestii i opinii […]

Czytaj całość >>


8/2020 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady do spraw Taryfikacji 8/2020 w dniu 28.08.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie wyników porównania kosztów tych samych zabiegów operacyjnych u pacjentów z rozpoznaniem nowotworowym oraz pozostałych Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych z zakresu radioterapii chorób nowotworowych. Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie chorób układu krwiotwórczego (JGP: S01-S07, S11-S16 i S21-S23).

Czytaj całość >>


7/2020 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady do spraw Taryfikacji 7/2020 w dniu 26.08.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych w obszarze: choroby układu moczowo-płciowego, finansowane w ramach JGP sekcji L w zakresie leczenia szpitalnego oraz wybranych świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych w ramach programów lekowych.

Czytaj całość >>


Plan Taryfikacji na rok 2021.

Informujemy, że Minister Zdrowia przekazał do Agencji Plan Taryfikacji na rok 2021. Do Planu Taryfikacji na rok 2021 włączono obszary świadczeń w lecznictwie szpitalnym, obejmujące choroby przewodu pokarmowego.  Wybrane obszary świadczeń, obejmują 44 grupy z sekcji F Choroby przewodu pokarmowego, 26 grup z sekcji G Choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony

Czytaj całość >>


ZAPROSZENIE DO UCZESTNICZENIA W POSTĘPOWANIU 54. Dane finansowo- księgowe za 2019 rok (leczenie szpitalne)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne z Narodowym Funduszem Zdrowia, o możliwości udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalania taryf świadczeń” Czytaj dalej

Czytaj całość >>