"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Szkolenie POD

Szanowni Państwo ! W związku z planowanym podjęciem prac dotyczących taryfikacji świadczeń Wycena świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, AOTMiT podjęła działania w celu organizacji jednodniowego szkolenia w Warszawie w terminie 14.09.2015 r. Niniejszym, serdecznie zapraszamy do udziału w dniu 14 września 2015 r. (poniedziałek) w bezpłatnym, jednodniowym szkoleniu, realizowanym pod hasłem: „Wycena świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej". Szkolnie odbędzie się dnia 14 września 2015 r. (poniedziałek) w godz. od 10.00 do 14.00 w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie. Szkolenie będzie miało na celu przedstawienie podstawowych informacji dotyczących procesu zbierania danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń z przedmiotowego zakresu oraz wprowadzenie w problematykę raportowania danych począwszy od prawidłowo wypełnionej ankiety a skończywszy na zawartości merytorycznej plików z danymi kosztowymi dot. taryfikowanych świadczeń. Podczas szkolenia zaplanowano m.in.: - Przywitanie Gości - omówienie roli taryfikacji w Systemie Ochrony Zdrowia - przedstawienie Metodyki Taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej - omówienie procesu prowadzenia postępowań dotyczących wyłaniania Świadczeniodawców - zaprezentowanie technicznych aspektów przekazywania danych oraz standardów rachunku kosztów w wycenie świadczeń zdrowotnych oraz podstawy prawne współpracy świadczeniodawców z AOTMiT Podczas trwania szkolenia przewidziano dwie przerwy kawowe oraz poczęstunek. Zgłoszenie uczestnictwa zawierające: - imię i nazwisko, stanowisko, funkcję - nazwę oraz adres jednostki prosimy przesyłać na adres mailowy: w.markowski@aotm.gov.pl