"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Szkolenia

Logotypy Fundusze Europejskie RP UE

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

  „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej

   Celem projektu jest poprawa efektywności ochrony zdrowia w zakresie tworzenia samorządowych programów polityki zdrowotnej, regionalnych strategii ochrony zdrowia, świadczeń objętych finansowaniem ze środków publicznych, procesu taryfikacji oraz procesu terapeutycznego.

    Działania realizowane w ramach projektu obejmować będą:

     1. szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia,
     2. działania na rzecz rozwoju dialogu społecznego oraz idei społecznej odpowiedzialności instytucji ochrony zdrowia, poprzez m.in. wsparcie współpracy administracji systemu ochrony zdrowia z organizacjami pacjenckimi.

     Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu:

     http://power.aotm.gov.pl/