"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Spotkanie świadczeniodawców z Wydziałem Taryfikacji dotyczące plików FK

W spotkaniu 16 grudnia 2016 r. wzięło udział wielu przedstawicieli świadczeniodawców biorących udział w postępowaniu dotyczącym zbierania plików finansowo - księgowych za rok 2015. Pracownicy Wydziału Taryfikacji AOTMiT zademonstrowali nowe narzędzie przekazywania i weryfikacji wstępnej powyższych plików oraz szczegółowo omówili jego obsługę. Szkolenie miało związek z postępowaniem mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne, z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych. ZDJĘCIA