"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Opinie Prawne i Stanowiska

Rok 2016

Lp.
Opinia
Plik
1Informacja dotycząca interpretacji przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz 581 z późn. zm.) w zakresie możliwości wprowadzenia zmian programu polityki zdrowotnej w trakcie jego realizacji oraz o zakresie zmian, które powodować będą powstanie nowego programu polityki zdrowotnej

Rok 2015

Lp.
Opinia
Plik
1Informacja o zmianie przepisów dotyczących programów zdrowotnych wprowadzonych ustawą z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1138)

Rok 2014

Lp.
Opinia
Plik
1Stanowisko AOTM dot. ponownego opiniowania projektów programów zdrowotnych z zakresu profilaktyki zakażeń HPV, w których dokonano zmiany schematu dawkowania szczepionki z 3-dawkowego na 2-dawkowy.

Rok 2013

Lp.
Opinia
Plik
1Opinia dot. zasadności opiniowania przez AOTM projektów samorządowych programów zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia psychicznego, ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz przeciwdziałania narkomanii (MZ-PR-WL-024-34994-1/KB/13).
2Opinia dot. zasadności opiniowania przez AOTM projektów samorządowych programów zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (MZ-ZP-P-075-26022-2/SS/13).

Rok 2011

Lp.
Opinia
Plik
1Zapytanie dot. zasadności opiniowania przez AOTM projektów programów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania nikotynizmowi, czy regionalnych/lokalnych programów ochrony zdrowia psychicznego (AOTM-OT-073-12(1)/RR/2011).
2Opinia dot. zasadności opiniowania przez AOTM projektów programów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania nikotynizmowi, czy regionalnych/lokalnych programów ochrony zdrowia psychicznego (MZ-PR-WL-024-27759-1/KBO/11).