"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Instrukcja planowania, wdrażania oraz realizacji PPZ

Niniejsze opracowanie przygotowane przez Agencję ma na celu przedstawienie wskazówek dotyczących planowania, wdrażania oraz realizacji Programów Polityki Zdrowotnej (PPZ) w oparciu o obowiązujące regulacje prawne oraz dostępne dowody naukowe. Głównym celem poradnika jest ułatwienie autorom programów poprawnej konstrukcji PPZ oraz zwrócenie uwagi na jego istotne elementy wraz z logiczną i spójną budową. Przedstawione w poradniku informacje odnoszą się do ogólnych założeń dobrze przygotowanego PPZ, zaś wykorzystane przykłady mają na celu praktyczne przedstawienie opisywanych elementów.

Praktyczne wskazówki dotyczące planowania, wdrażania oraz realizacji programów polityki zdrowotnej


Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na liczne zapytania dot. możliwości modyfikacji zaopiniowanych i wdrożonych do realizacji programów polityki zdrowotnej, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wspólnie z Ministerstwem Zdrowia podjęła prace w tym zakresie, których wynikiem jest ostateczne stanowisko, załączone poniżej.

Stanowisko w sprawie modyfikacji programów polityki zdrowotnej