"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Plan Taryfikacji na rok 2021.

Informujemy, że Minister Zdrowia przekazał do Agencji Plan Taryfikacji na rok 2021. Do Planu Taryfikacji na rok 2021 włączono obszary świadczeń w lecznictwie szpitalnym, obejmujące choroby przewodu pokarmowego.  Wybrane obszary świadczeń, obejmują 44 grupy z sekcji F Choroby przewodu pokarmowego, 26 grup z sekcji G Choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony