"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Konsultacje publiczne Analizy Problemu Decyzyjnego dla Wyrobów Medycznych

Konsultacje publiczne Analizy Problemu Decyzyjnego dla Wyrobów Medycznych

W ramach prac nad przygotowaniem wytycznych HTA dla wyrobów medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przedstawia do konsultacji publicznych APD

Dokument ten został poddany konsultacjom w ramach prac zespołu eksperckiego (zgłoszone stanowiska zebrane zostały w załączonym pliku ). Ze względu na szczegółowy charakter zgłoszonych uwag, decyzję o ich uwzględnieniu przełożono na spotkanie zespołu, które odbędzie się po uzyskaniu komentarzy z konsultacji publicznych.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag przy pomocy załączonego formularza na adres mailowy wyrobymedyczne@aotmit.gov.pl do 15 lutego 2020 r.

Załączniki: