"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Wytyczne HTA dla wyrobów medycznych – Przedłużenie terminu zgłoszeń

    W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem wytycznych HTA dla wyrobów medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w pracach zespołu.
    Do chwili obecnej uzyskaliśmy zgłoszenia od ponad trzydziestu osób i instytucji zainteresowanych udziałem w projekcie. Pośród zgłoszeń nie odnotowaliśmy żadnej z działającej w systemie ochrony zdrowia organizacji zrzeszających pacjentów. Przykładając najwyższą wagę dla zapewnienia reprezentacji w projekcie wszystkich głównych grup interesariuszy, w szczególności zapraszamy do zgłoszenia przedstawicieli organizacji pacjenckich. Równocześnie informujemy, że niezależnie od publicznego zaproszenia wystosowane zostało zaproszenie do uczestnictwa dla przedstawiciela Rzecznika Praw Pacjenta.
    Wszystkie podmioty zainteresowane współpracą będą miały możliwość bieżącego udziału w pracach za pośrednictwem poczty elektronicznej. Agencja zastrzega sobie prawo do zaproszenia do udziału w spotkaniach roboczych wyłącznie wybranych interesariuszy.
    Zgłoszenia
    Zgłoszenia do udziału w projekcie prosimy przesyłać w terminie do 10 czerwca 2019 na adres mailowy wyrobymedyczne@aotmit.gov.pl.
Czytaj więcej