"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 26 sierpnia 2020 r.

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 26 sierpnia 2020 r.

Na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2020 r. Rada omówiła wyniki analizy kosztów świadczeń gwarantowanych w obszarze: choroby układu moczowo-płciowego, finansowane w ramach JGP sekcji L w zakresie leczenia szpitalnego oraz wybranych świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz przeprowadziła konsultacje z ekspertami. Rada uznała, że zebrane dane i przeprowadzone analizy są wystarczające do ustalenia taryfy świadczeń. Po wprowadzeniu zgłoszonej uwagi, dotyczącej połączenia grup L00 i L05, Rada zatwierdziła zaproponowany raport.

Rada omówiła także wyniki analizy kosztów świadczeń gwarantowanych w ramach programów lekowych. Rada uznała, że zebrane dane i przeprowadzone analizy są wystarczające do ustalenia taryfy świadczeń. Rada uważa jednak, iż konieczna jest dodatkowa analiza danych pod kątem uzyskania informacji o wydzielaniu ośrodków obsługi programów lekowych.