"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 28 sierpnia 2020 r.

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 28 sierpnia 2020 r.

Na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2020 r. Rada omówiła wyniki analiz:
• kosztów świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie chorób układu krwiotwórczego (JGP: S01-S07, S11-S16 i S21-S23),
• porównania kosztów tych samych zabiegów operacyjnych u pacjentów z rozpoznaniem nowotworowym oraz pozostałych,
• kosztów świadczeń gwarantowanych z zakresu radioterapii chorób nowotworowych.

Rada uznała za zasadne kompleksowe podejście do wyceny świadczeń związanych z diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych. We wszystkich trzech omawianych tematach zaakceptowano podejście zastosowane przez Agencję oraz zawnioskowano o przeprowadzenie dodatkowych analiz.