"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Aktualności44 posiedzenie Rady Przejrzystości

12 grudnia – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji, jako świadczeń gwarantowanych, świadczeń opinii zdrowotnej: „Leczenie przeciwbólowe opornych na leczenie farmakologiczne przerzutów nowotworowych do kości za pomocą nieinwazyjnej termoablacji z użyciem skupionej wiązki ultradźwięków pod kontrolą rezonansu magnetycznego”, „Perinatalna opieka paliatywna”.  

Czytaj całość >>


43 posiedzenie Rady Przejrzystości

5 grudnia – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie stanowiska ws. oceny leku: TRANSLARNA (ataluren), w ramach programu lekowego „Leczenie dystrofii mięśniowej typu Duchenne’a powodowanej mutacją nonsensowną (nmDMD) (ICD-10 G71.0)”. Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego: „Program szczepień przeciwko grypie na lata 2017-2020” (gm. Łodygowice), „Program szczepień ochronnych przeciwko […]

Czytaj całość >>


42 posiedzenie Rady Przejrzystości

28 listopada – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie stanowisk ws. oceny leków: BLINCYTO (blinatumomab) we wskazaniu: leczenie w ramach programu lekowego „Leczenie blinatumomabem ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek prekursorowych limfocytów B bez chromosomu Filadelfia w przypadku wznowy lub oporności na wcześniejszą terapię (ICD-10 C91.0)”, LIXIANA (edoksaban)  we wskazaniu: leczenie zakrzepicy żył głębokich i […]

Czytaj całość >>


41 posiedzenie Rady Przejrzystości

21 listopada – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie stanowiska ws. oceny leku: OPDIVO (niwolumab), we wskazaniu: w ramach programu lekowego „Leczenie raka nerki z zastosowaniem niwolumabu (ICD-10 C 64)”. Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego: „ABC pierwszej pomocy” (pow. słupski), „Dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców […]

Czytaj całość >>


40 posiedzenie Rady Przejrzystości

7 listopada – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: SOLIRIS (ekulizumab) we wskazaniu: w ramach programu lekowego „Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) (ICD-10 D59.3)”, SOLIRIS (ekulizumab) we wskazaniu: w ramach programu lekowego „Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH)(ICD-10 D59.5)”. Przygotowanie opinii na temat projektu programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia, współfinansowanego ze […]

Czytaj całość >>


39 posiedzenie Rady Przejrzystości

28 października – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie opinii w sprawie efektywności oraz danych do rankingu leków wskazanych w zleceniu Ministra Zdrowia z uwzględnieniem: A.    znaczenia jednostki chorobowej w ramach potrzeb zdrowotnych pacjentów z populacji powyżej 75 r.ż. na podstawie podręczników medycznych, danych o chorobie, obciążeniu pacjenta chorobą, tj. wpływem choroby podstawowej na […]

Czytaj całość >>


38 posiedzenie Rady Przejrzystości

24 października – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: AKYNZEO (netupitant + palonosetron), we wskazaniu: do stosowania u dorosłych pacjentów wymagających profilaktyki nudności i wymiotów związanych z chemioterapią przeciwnowotworową o wysokim potencjale ematogennym (HEC) zawierającą cisplatynę (CIS) w dawce równej lub wyższej niż 50 mg/m2, COTELLIC (kobimetynib), we wskazaniu: […]

Czytaj całość >>