"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keywordAktualności

Kategoria dla strony AKTUALNOŚCI

Sortuj wg:


38/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 38/2020 w dniu 21.09.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Acarizax, standaryzowany wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego (dermatophagoides pteronyssinus, dermatophagoides farina), we wskazaniu: leczenie młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego [...]Czytaj całość >>


37/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 37/2020 w dniu 14.09.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leków: Opdivo (niwolumab) + Yervoy (ipilimumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD-10 C43)”; Quinsair (levofloxacinum) w ramach programu lekowego: „Leczenie lewofloksacyną przewlekłych zakażeń płuc spowodowanych Pseudomonas aeruginosa u świadczeniobiorców z mukowiscydozą (ICD-10 E 84)”; Forxiga (dapagliflozinum) [...]Czytaj całość >>


36/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 36/2020 w dniu 07.09.2020 r.   Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Prevymis (letermovir) w ramach programu lekowego: „Stosowanie letermoviru w celu zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u dorosłych, seropozytywnych względem CMV pacjentów [R+], którzy byli poddani zabiegowi allogenicznego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych”. Przygotowanie opinii w sprawie [...]Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 28 sierpnia 2020 r.

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 28 sierpnia 2020 r. Na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2020 r. Rada omówiła wyniki analiz:• kosztów świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie chorób układu krwiotwórczego (JGP: S01-S07, S11-S16 i S21-S23),• porównania kosztów tych samych zabiegów operacyjnych u pacjentów z rozpoznaniem nowotworowym oraz pozostałych,• kosztów świadczeń gwarantowanych z […]

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 26 sierpnia 2020 r.

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 26 sierpnia 2020 r. Na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2020 r. Rada omówiła wyniki analizy kosztów świadczeń gwarantowanych w obszarze: choroby układu moczowo-płciowego, finansowane w ramach JGP sekcji L w zakresie leczenia szpitalnego oraz wybranych świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz przeprowadziła konsultacje z […]

Czytaj całość >>


35/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 35/2020 w dniu 31.08.2020 r Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: Ajovy (fremanezumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie migreny przewlekłej i migreny epizodycznej z częstymi napadami (ICD-10 G43)”, Nerlynx (neratinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie pooperacyjne raka piersi neratynibem (ICD-10 C50)”, Alunbrig (brigatinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka [...]Czytaj całość >>


Uwagi do świadczeń szpitalnych z obszaru chorób przewodu pokarmowego (JGP sekcja F) oraz chorób wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony (JGP sekcja G).

W związku z przekazaniem przez Ministra Zdrowia do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Planu Taryfikacji na 2021 rok, obejmującego świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego: Choroby przewodu pokarmowego (JGP sekcja F) Choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony (JGP sekcja G) zwracamy się z uprzejmą prośbą o kierowanie do AOTMiT wszelkich uwag, sugestii i opinii […]

Czytaj całość >>