"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

STRUKTURA W AOTMiT

Kierownictwo Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji:

Prezes AOTMiT – Roman Topór-Mądry (od dnia 08.11.2017 r.)

Dyrektor Biura Prezesa – p.o. Kamila Malinowska
Dyrektor Wydziału Oceny Technologii Medycznych – p.o. Joanna Parkitna
Dyrektor Wydziału Taryfikacji – p.o. Agnieszka Włodarczyk
Dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dominik Dziurda
Dyrektor Biura Kadr – Krzysztof Bąk
Dyrektor Biura Prawnego – Ewa Warmińska-Friberg
Dyrektor Biura Księgowości – Bartłomiej Tyszka
Dyrektor Wydziału Informatyki – Tomasz Belka

Aktualna struktura AOTMiT – kliknij
Regulamin – 03.09.2009
Regulamin – 01.02.2011
Regulamin – 10.02.2014
Regulamin – 28.04.2017
Regulamin – 01.08.2017
Regulamin – 10.07.2018

Zmiana Zarządzenia z dn.10.07.2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego w dniu 25.06.2020 r.

Zmiana Zarządzenia z dn.10.07.2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego w dniu 08.02.2019 r.

Zmiana Zarządzenia z dn.10.07.2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego w dniu 05.04.2019 r.

Zmiana Zarządzenia z dn.10.07.2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego w dniu 13.06.2019 r.

Zmiana Zarządzenia z dn.10.07.2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego w dniu 22.08.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.08.2009 r. w sprawie nadania statutu
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.01.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15.12.2014 r. w sprawie nadania statutu
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.04.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawia nadania statutu
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15.05.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu