"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

PUBLIKACJE – PREZENTACJE

W tym dziale znajdują się publikacje, które można ściągnąć klikając “Pobierz”.

Materiały z webinarium dot. wprowadzenia do metodyki opracowywania zaleceń z dnia 09.07.2019 r.

Webinar wprowadzenie do metodyki opracowywania zaleceń – Magdalena Krasztel, Anna Rychert, Katarzyna Just, Magdalena Garbacz, Jarosław Gruszka, Katarzyna Sejbuk-Rozbicka, Dominik Dziurda, Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej AOTMiT – Pobierz plik

Materiały z warsztatów inicjujących prace nad przygotowaniem Wytycznych HTA dla wyrobów medycznych z dnia 03.07.2019 r.

Praktyka oceny wyrobów medycznych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Wybrane doświadczenia Agencji – Dominik Dziurda, Dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej AOTMiT – Pobierz plik

Ocena HTA wyrobów medycznych: rozwiązania międzynarodowe oraz omówienie systemów klasyfikacji wyrobów medycznych – Patrycja Głowik, Magdalena Koperny, Jacek Siwiec, Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Zespół Zamiejscowy ds. analitycznych w Krakowie AOTMiT – Pobierz plik

System refundacyjny wyrobów medycznych w Polsce. Istniejąca ścieżka oraz obowiązujące mechanizmy refundacji – Wojciech Wysoczański, Aleksandra Zachariasz, Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Zespół Zamiejscowy ds. analitycznych we Wrocławiu AOTMiT – Pobierz plik


Materiały z warsztatów THE MANAGED INTRODUCTION OF NEW MEDICINES, organizowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) przy współudziale PIPERSKA GROUP w dn. 11-13.05.2015 r.

 • Informacja (Materiały dostępne po zalogowaniu)

Prezentacje z seminarium dla samorządów zorganizowanego przez AOTM w dn. 18.11.2011 r.

Prezentacja Samorządowe programy zdrowotne z perspektywy AOTM – aspekty prawne, proces opiniowania do pobrania w formie pliku pdf
autor: Rafał Rdzany

Prezentacja Programy zdrowotne samorządowe na świecie – przygotowanie i ocena do pobrania w formie pliku pdf
autor: Anna Zawada

Prezentacja Zasady projektowania programów z zakresu zdrowia publicznego do pobrania w formie pliku pdf
autor: Anna Panasiuk

Prezentacja Dobre i złe praktyki wśród nadsyłanych do AOTM projektów samorządowych programów zdrowotnych do pobrania w formie pliku pdf
autor: Katarzyna Luchowska

 
  • Współpraca w ramach EUnetHTA WP7 „Nowe Technologie”

   Pobierz„Nachtnebel A, Maran PR, Alberti C, Garbaty T, Czeczot J (2012): Lenalidomide (Revlimid®) for the treatment of low /intermediate-1 risk myelodysplastic syndrome with chromosome 5q deletion. DSD: Horizon Scanning in Oncology 28”

   Pobierz„Hintringer, K. (2011): Dasatinib (Sprycel®) for the 1st-line treatment of Philadelphia-chromosome positive chronic myeloid leukemia in the chronic phase. DSD: Horizon Scanning in Oncology 17”

   Pobierz“Mathis, S. and Garbaty , T. and Czeczot , J. and Maran , P.R. and Alberti, C. and Nachtnebel, A. (2011): Eribulin (Halaven®) as third- or late- line mono-therapy for advanced/metastatic breast cancer. DSD: Horizon Scanning in Oncology 18

  • Prezentacje z seminarium organizowanego przez AOTM w dn.24.04.10

   PobierzRelative effectiveness – działania w ramach komponentu 5. EUnetHTA JA
   autorzy: Iga Lipska, Bogusława Osińska

   PobierzWytyczne Oceny Technologii Medycznych AOTM – wykorzystanie w praktyce oceny raportów
   autor: Anna Zawada

   PobierzZarządzenie Prezesa AOTM z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie Komentarza podmiotu wnioskującego do oceny raportu w sprawie oceny leku lub wyrobu medycznego przygotowanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych
   autor: Ewa Kiersztyn

   PobierzProcedury obowiązujące po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przygotowania raportu i oceny raportu w sprawie oceny leku lub wyrobu medycznego
   autor: Iga Lipska

   PobierzProponowane zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w świetle dotychczasowych doświadczeń AOTM
   autor: Joanna Parkitna

  • Prezentacje z seminarium organizowanego przez AOTM w dn.14.10.09
   PobierzFunkcjonowanie AOTM w oparciu o Ustawę z dnia 25go czerwca 2009 roku
   autor: Iga LipskaPobierzOcena programów zdrowotnych
   autor: Anna Zawada
   autor: Ewa Kiersztyn
   PobierzRada Konsultacyjna AOTM
   autor: Romuald KrajewskiPobierzStan prawny po wejściu w życie ustawy o świadczeniach zdrowotnych
   autor: Małgorzata Stawska  

   PobierzUwagi do analiz załączonych do wniosków przekazywanych do AOTM
   autor: Bogusława Osińska

   PobierzThe Challenges for Adapting HTA for Use in Poland
   autor: Iga Lipska

   PobierzTętnicze nadciśnienie płucne – analiza efektywności klinicznej
   PobierzTętnicze nadciśnienie płucne – analiza wpływu na budżet
   PobierzTętnicze nadciśnienie płucne – badanie ankietowe
   PobierzPulmonary arterial hypertension – clinical effectiveness analysis
   PobierzPulmonary arterial hypertension – budget impact analysis
   PobierzPulmonary arterial hypertension – survey
   PobierzImplementation of transparent process of drug reimbursement decisions in Poland
   autorzy: Aleksandra Zagórska, Iga Lipska, Zbigniew Król,Phillippe Sauvage, Alexandre Barna, Thijs van Ormondt

   PobierzModele oceny innowacyjności oraz zakresu finansowania nowych terapii w wybranych krajach europejskich – Wielka Brytania
   autor: Jadwiga Czeczot