"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Współpraca z ekspertami

Wobec stale rosnącej roli AOTMiT w sektorze ochrony zdrowia nieustannie poszukujemy do współpracy osób, które pragną brać aktywny udział w realizacji zadań Agencji.

W szczególności w sposób ciągły rozwijamy grono osób współpracujących z Agencją w profilach zawodowych związanych z różnymi dziedzinami medycznymi i pokrewnymi, lekarzy specjalistów, praktyków z doświadczeniem do współpracy nad świadczeniami opieki zdrowotnej i technologiami medycznymi.
W ramach realizowanych zadań, działając w obszarze syntezy dowodów klinicznych, opiniowania propozycji legislacyjnych oraz oceny skutków regulacji jesteśmy również gotowi do podjęcia współpracy z informatykami, statystykami, ekonometrystami oraz prawnikami.

Aby przystąpić do współpracy należy założyć konto na stronie https://eksperci.aotm.gov.pl/, wypełnić formularz informacyjny i zatwierdzić swoje dane.

Warunkiem przyjęcia przez AOTMiT Deklaracji Współpracy z AOTMiT jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedmiotowej deklaracji.

Bardzo serdecznie zapraszamy do współpracy!