"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCIZaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w celu ustalenia taryfy świadczeń dla świadczeń określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, z którymi zostaną podpisane […]

Czytaj całość >>


Ponowne zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Zaprasza do ponownego uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w celu ustalenia taryfy świadczeń dla świadczeń, określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, z którymi zostaną […]

Czytaj całość >>


Zaproszenie do uczestnictwa w postępowaniu

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy […]

Czytaj całość >>


Informacja o rozstrzygnięciu Postępowania

Prezes Agencji oceny Technologii Medycznych i taryfikacji informuje, iż zakończyło się postępowanie prowadzone na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), z . Wynik postępowania znajduje się w Informacji o rozstrzygnięciu […]

Czytaj całość >>


6 posiedzenie Rady Przejrzystości

29 lutego – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad : Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego: „Aktywność fizyczna jako wczesna profilaktyka nowotworów” (miasto Grudziądz), „Wykorzystanie krioterapii w profilaktyce zdrowotnej i terapii mieszkańców Gminy Słupsk”, „Piękny uśmiech na lata – program zdrowotny dla gminy Rzgów w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających […]

Czytaj całość >>