"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCIUwagi do świadczeń szpitalnych z obszaru chorób przewodu pokarmowego (JGP sekcja F) oraz chorób wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony (JGP sekcja G).

W związku z przekazaniem przez Ministra Zdrowia do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Planu Taryfikacji na 2021 rok, obejmującego świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego: Choroby przewodu pokarmowego (JGP sekcja F) Choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony (JGP sekcja G) zwracamy się z uprzejmą prośbą o kierowanie do AOTMiT wszelkich uwag, sugestii i opinii […]

Czytaj całość >>


8/2020 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady do spraw Taryfikacji 8/2020 w dniu 28.08.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie wyników porównania kosztów tych samych zabiegów operacyjnych u pacjentów z rozpoznaniem nowotworowym oraz pozostałych Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych z zakresu radioterapii chorób nowotworowych. Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie chorób układu krwiotwórczego (JGP: S01-S07, S11-S16 i S21-S23).

Czytaj całość >>


7/2020 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady do spraw Taryfikacji 7/2020 w dniu 26.08.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych w obszarze: choroby układu moczowo-płciowego, finansowane w ramach JGP sekcji L w zakresie leczenia szpitalnego oraz wybranych świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych w ramach programów lekowych.

Czytaj całość >>


34/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny produktu leczniczego Erbitux (cetuximabum) w ramach programu lekowego „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18 –C20)”. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: Lonsurf (trifluridine/tripiracyl) we wskazaniu: rak jelita grubego (ICD10: C20) w ramach V linii leczenia [...]Czytaj całość >>


33/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości – AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady Przejrzystości 33/2020 w dniu 17.08.2020 r. - AKTUALIZACJA Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny produktów leczniczych: Aimovig (erenumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie migreny przewlekłej erenumabem (ICD-10 G43)”, Influvac Tetra (vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum), szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), we wskazaniu: profilaktyka grypy u osób w wieku 18 - [...]Czytaj całość >>


14 sierpnia (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników AOTMiT

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2020 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 23 lipca 2020 r. w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 15 sierpnia 2020 r. (sobota) ustala się odbiór dnia wolnego 14 sierpnia 2020 r. (piątek).Czytaj całość >>


Plan Taryfikacji na rok 2021.

Informujemy, że Minister Zdrowia przekazał do Agencji Plan Taryfikacji na rok 2021. Do Planu Taryfikacji na rok 2021 włączono obszary świadczeń w lecznictwie szpitalnym, obejmujące choroby przewodu pokarmowego.  Wybrane obszary świadczeń, obejmują 44 grupy z sekcji F Choroby przewodu pokarmowego, 26 grup z sekcji G Choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony

Czytaj całość >>