"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

46 posiedzenie Rady Przejrzystości

27 grudnia - posiedzenie Rady Przejrzystości.
  Porządek obrad :
Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opinii zdrowotnej„PODANIE IMMUNOGLOBULINY ANTY-RHD W PROFILAKTYCE KONFLIKTU MATCZYNO-PŁODOWEGO W ZAKRESIE ANTYGENU D Z UKŁADU RH”jako świadczenia gwarantowanego.
  Przygotowanie opinii dotyczącej skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa stosowania chelatonów (EDTA) w leczeniu miażdżycy tętnic u ludzi.
  Przygotowanie opinii o programach polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
 1. „Program leczenia niepłodności wśród mieszkańców Leszna”,
 2. „"Senior"- poprawa zdrowia i komfortu życia osób starszych i niesamodzielnych - mieszkańców gminy Polkowice, poprzez rozszerzenie zakresu długoterminowej opieki domowej i ambulatoryjnej oraz interwencji kryzysowej”,
 3. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Międzyrzec Podlaski na rok 2017”,
 4. „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11, 16, 18 w Gminie Grudziądz na lata 2017-2021”,
 5. „Program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12 letnich mieszkanek Lublina w latach 2017-2020”.