"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

45 posiedzenie Rady Przejrzystości

19 grudnia - posiedzenie Rady Przejrzystości.
  Porządek obrad :
Przygotowanie opinii dotyczącej skuteczności klinicznej i praktycznej Kreon 25 000 (enzyma pancreatis) z uwzględnieniem niepewności oszacowań dla danego leku we wskazaniu zgodnym z zakresem ujętym w Charakterystyce Produktu Leczniczego stanem klinicznym oraz zasadności rozszerzenia refundacji dla przedmiotowego leku Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków zawierających substancję czynną rivaroxabanum przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w ChPL, tj.::
 • Xarelto tabl. 10 mg, 10 szt. 5909990658145 – żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u pacjentów poniżej 18 roku życia, o masie ciała 40-70 kg, po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) – prewencja pierwotna, w sytuacjach, gdy standardowa terapia (UHF, LMWH, antagoniści wit. K) jest przeciwwskazana lub nieskuteczna;
 • Xarelto tabl. powl. 15 mg, 10 szt. 5909990910601; 15 mg, 42 szt. 5909990910663; 20 mg, 14 szt. 590999091070 – leczenie zakrzepicy żył głębokich oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób poniżej 18 roku życia, o masie ciała 40-70 kg, w sytuacjach, gdy standardowa terapia (UHF, LMWH, antagoniści wit. K) jest przeciwwskazana lub nieskuteczna.
Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji, jako świadczeń gwarantowanych, świadczeń opinii zdrowotnej:
 1. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020”,
 2. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Wrocławia na lata 2017-2019”,
 3. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego- In vitro dla mieszkańców Bydgoszczy w latach 2016-2019”,
 4. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców miasta Opola w latach 2017-2020”,
 5. „Program leczenia niepłodności wśród mieszkańców Leszna”,
 6. „"Senior"- poprawa zdrowia i komfortu życia osób starszych i niesamodzielnych - mieszkańców gminy Polkowice, poprzez rozszerzenie zakresu długoterminowej opieki domowej i ambulatoryjnej oraz interwencji kryzysowej”,
 7. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Międzyrzec Podlaski na rok 2017”,
 8. „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11, 16, 18 w Gminie Grudziądz na lata 2017-2021”,
 9. „Program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12 letnich mieszkanek Lublina w latach 2017-2020”.