"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

38 posiedzenie Rady Przejrzystości

24 października - posiedzenie Rady Przejrzystości.
  Porządek obrad :
Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:
 1. AKYNZEO (netupitant + palonosetron), we wskazaniu: do stosowania u dorosłych pacjentów wymagających profilaktyki nudności i wymiotów związanych z chemioterapią przeciwnowotworową o wysokim potencjale ematogennym (HEC) zawierającą cisplatynę (CIS) w dawce równej lub wyższej niż 50 mg/m2,
 2. COTELLIC (kobimetynib), we wskazaniu: w ramach programu lekowego: Leczenie czerniaka skóry (ICD-10 C43),
 3. OTEZLA (apremilast), we wskazaniu: aktywne łuszczycowe zapalenie stawów u dorosłych pacjentów, u których wystąpiła niewystarczająca odpowiedź na leczenie co najmniej dwoma lekami przeciwreumatycznymi modyfikującymi przebieg choroby (LMPCH) i u których dalsze leczenie wyłącznie LMPCh nie jest rozważane, uprzednio nie leczonych lekami biologicznymi,
   Przygotowanie opinii w sprawie skuteczności klinicznej i praktycznej, bezpieczeństwa stosowania, relacji korzyści zdrowotnych do ryzyka stosowania, oraz niepewności oszacowań dla leku
ZAVESCA (miglustat)
  , we wskazaniu: leczenie dorosłych i dzieci z chorobą Niemanna-Picka typu C.
  Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
 1. „Program profilaktyki cukrzycy, bezpłatne badania przesiewowe uczniów z grupy Ryzyka Zespołu Metabolicznego” (Zakopane)
 2. „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego na lata 2017-2020” (woj. świętokrzyskie),
 3. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania powstawaniu wad postawy u dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Bieruń”.