"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

37 posiedzenie Rady Przejrzystości

17 października - posiedzenie Rady Przejrzystości.
  Porządek obrad :
Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:
 • ESMYA (uliprystal acetate), we wskazaniu: przedoperacyjne leczenie dorosłych kobiet w wieku rozrodczym z umiarkowanymi i ciężkimi objawami mięśniaków macicy w cyklu leczenia trwającym do 3 miesięcy,
 • TRESIBA PENFILL, TRESIBA FLEXTOUCH (insulina degludec), we wskazaniu: leczenie cukrzycy u dorosłych.
  Przygotowanie opinii na temat projektu programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego:
 • „Program profilaktyki zakażeń wywoływanych pneumokokami wśród dzieci z miasta Poznania na lata 2016-2017”
 • „Program profilaktyki zakażeń wywoływanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy dla miasta Poznania na lata 2016-2017”
 • „Program profilaktyki zakażeń wywoływanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy dla miasta Poznania na lata 2016-2018”
 • „Program profilaktyki zachorowań na grypę sezonową dla mieszkańców miasta Poznania na rok 2016”
 • „Program profilaktyki zachorowań na grypę sezonową dla mieszkańców miasta Poznania na lata 2016-2017”
 • „Program profilaktyki zachorowań na grypę sezonową dla mieszkańców miasta Poznania na lata 2016-2018”
 • „Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. Biały ząbek(m. Opole)
 • „Program profilaktyczny "Piękny uśmiech" dotyczący zapobiegania próchnicy wśród dzieci w klasach I-VI szkoły podstawowej realizowany w Mieście i Gminie Piaseczno”
  Przygotowanie opinii na temat projektu programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS:
 • „Ogólnopolski Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi”