"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

36 posiedzenie Rady Przejrzystości

10 października - posiedzenie Rady Przejrzystości.
  Porządek obrad :
Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:
 1. ENTRESTO (sakuitrl/walsartan), we wskazaniu: dorośli pacjenci z przewlekłą niewydolnością serca, z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF≤35%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II – III NYHA pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB), lekach z grupy beta-adrenolityków oraz antagonistów receptora mineralokortykoidów, którzy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy wymagali hospitalizacji z powodu niewydolności serca,
Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:  
 1.  „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Lubsza 2016-2020 r.”,
 2.  „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock”,
 3.  „Program polityki zdrowotnej miasta i gminy Buk na lata 2017-2020”,
 4.  „"Pierwsza pomoc". Program polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego”,
 5.  „Szczepienia przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka w populacji dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat uczęszczających do oleśnickich szkół”,
 6.  „Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie "Grypa Senior 65+" na lata 2016-2018” (m. Siedlce),
 7.  „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca powyżej 65 roku życia”,
 8.  „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku życia”,
 9.  „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia” (gm. Karczew).