"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

34 posiedzenie Rady Przejrzystości

19 września - posiedzenie Rady Przejrzystości.
  Porządek obrad :
Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację leków:
 1. BEDIOL (BEDIOL MEDICINALE CANNABIS),
 2. BEDROCAN (BEDROCAN MEDICINALE CANNABIS),
   we wskazaniach: ból nowotworowy, ból neuropatyczny, spastyczność.
Przygotowanie opinii na temat projektu programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego: „Program profilaktyczny chorób tarczycy - poznaj swoje TSH” (pow. pucki). Przygotowanie opinii na temat projektu programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS „Program polityki zdrowotnej w kierunku wczesnego wykrywania wirusa human papilloma-virus (HPV) w województwie opolskim”. Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków zawierających substancje czynne:
 1. amiloridum + hydrochlorothiazidum, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w ChPL, tj.: moczówka nerkopochodna.
 2. fenoterolum + ipratropii bromidum, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w ChPL, tj.: mukowiscydoza; dysplazja oskrzelowo - płucna; dyskineza rzęsek.
 3. ipratropii bromidum, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w ChPL, tj.: mukowiscydoza; dysplazja oskrzelowo - płucna; dyskineza rzęsek; ostre stany zapalne oskrzeli w przypadku obturacji dróg oddechowych.
 4. prednisonum, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w ChPL, tj.: obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; choroby autoimmunizacyjne – w przypadkach innych niż określone w ChPL; stan po przeszczepie narządu, kończyny, tkanek, komórek lub szpiku.