"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

33/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości – AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady Przejrzystości 33/2020 w dniu 17.08.2020 r. - AKTUALIZACJA

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny produktów leczniczych:

 • Aimovig (erenumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie migreny przewlekłej erenumabem (ICD-10 G43)”,
 • Influvac Tetra (vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum), szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), we wskazaniu: profilaktyka grypy u osób w wieku 18 - 64 lat,

Przygotowanie stanowisk w  sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy  w  ramach  importu  docelowego leków:

 • Captimer (tioproninum) we wskazaniach: cystynuria, nawrotowa kamica nerkowa i moczowodowa oraz kamica nerkowa obustronna uwarunkowana genetycznie,
 • Leukine (sargramostim) we wskazaniu: autoimmunologiczna proteinoza pęcherzyków płucnych (APAP).

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

 • Dupixent (dupilumab) we wskazaniu: atopowe zapalenie skóry (ICD-10: L20.0),
 • Inlyta (aksytynib) we wskazaniu: rak jasnokomórkowy nerki w fazie rozsiewu (ICD-10: C64) – IV linia leczenia.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

 • Zapobieganie inwazyjnej chorobie pneumokokowej u chorych na najczęstsze nowotwory hematologiczne” (m. Wałbrzych),
 • Program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom meningokokowym w mieście Ostrowiec Świętokrzyski”.

Przygotowanie opinii w zakresie umieszczenia produktów znajdujących się w grupie limitowej 247.0 „Szczepionki przeciw grypie” w wykazie leków bezpłatnych dla pacjentów po 75 roku życia.

 

 

Treść poprzedniego komunikatu z dnia 10.08.2020 r.

 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 33/2020 w dniu 17.08.2020 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny produktów leczniczych:

 • Aimovig (erenumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie migreny przewlekłej erenumabem (ICD-10 G43)”,
 • Influvac Tetra (vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum), szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), we wskazaniu: profilaktyka grypy u osób w wieku 18 - 64 lat,

Przygotowanie stanowisk w  sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy  w  ramach  importu  docelowego leków:

 • Captimer (tioproninum) we wskazaniach: cystynuria, nawrotowa kamica nerkowa i moczowodowa oraz kamica nerkowa obustronna uwarunkowana genetycznie,
 • Leukine (sargramostim) we wskazaniu: autoimmunologiczna proteinoza pęcherzyków płucnych (APAP).

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

 • Dupixent (dupilumab) we wskazaniu: atopowe zapalenie skóry (ICD-10: L20.0),
 • Inlyta (aksytynib) we wskazaniu: rak jasnokomórkowy nerki w fazie rozsiewu (ICD-10: C64) – IV linia leczenia.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

 • „Zapobieganie inwazyjnej chorobie pneumokokowej u chorych na najczęstsze nowotwory hematologiczne” (m. Wałbrzych),
 • „Program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom meningokokowym w mieście Ostrowiec Świętokrzyski”.