"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

3/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

23 stycznia - posiedzenie Rady Przejrzystości.
  Porządek obrad obejmuje:
Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku REVESTIVE (teduglutyd) w ramach programu lekowego: "Leczenie chorych z zespołem krótkiego jelita (ICD-10 K91.2)".
  Przygotowanie opinii na temat projekt program polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia „Ogólnopolski Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych”, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
  1. „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku 12 i 13 lat, zamieszkałych na terenie gminy Sędziszów Małopolski”,
  2. „Program profilaktyki raka gruczołu krokowego u mężczyzn powyżej 60 roku życia w Gminie Jerzmanowa na rok 2017”.
  Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w ChPL, leków zawierających substancje czynne:
  1. Azithromycinum - mukowiscydoza,
  2. Mesalazinum – mikroskopowe zapalenie jelit; choroba uchyłkowa jelit,
  3. Methotrexatum – choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL,
  4. Dalteparinum natricum, enoxaparinum natricum, nadroparinum calcicum –
   • terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL;
   • unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo zatorowej) – w przypadkach innych niż określone w ChPL;
   • profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ciąży – w przypadkach innych niż określone w ChPL;
   • krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL.