"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

20/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 20/2020 w dniu 18.05.2020 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

  • Votrient (pazopanib) we wskazaniu: rak nerki (ICD-10: C64),
  • Tagrisso (ozymertynib) we wskazaniu: rak płaskonabłonkowy płuca (ICD-10: C34.8) - mutacja w genie EGFR (L858R w eksonie 21).

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających:

  • substancję czynną brentuximabum vedotinum we wskazaniu: wprowadzenie zmian w schemacie dawkowania w ramach programu lekowego „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C81 Choroba Hodgkina; C84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)” poprzez zróżnicowanie opisu dawkowania w zależności od wieku pacjentów,
  • substancje czynne cyproteronum, cyproteronum+ethinylestradiolum, estradiolum we wskazaniu: F64.0 (wg ICD-10).

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinansowanym przez UE w ramach EFS: „Program prewencji u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca małych naczyń w województwie dolnośląskim w latach 2020-2022”.