"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

2/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

16 stycznia - posiedzenie Rady Przejrzystości.
    Porządek obrad obejmuje:
Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej „CHIRURGICZNE LECZENIE OTYŁOŚCI: RĘKAWOWA RESEKCJA ŻOŁĄDKA; WYŁĄCZENIE ŻOŁĄDKOWE METODĄ ROUX-EN BYPASS; WYŁĄCZENIE ŻOŁĄDKOWE METODĄ MINI GASTRIC BYPASS” jako świadczenia gwarantowanego. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w dotychczasowych opisach programów lekowych (w zakresie określonym zleceniu Ministra Zdrowia):
  1. „Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10 M 45)”,
  2. „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 M 05, M 06, M 08)”,
  3. „Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁS) (ICD-10 L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3)”.
Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
  1. „Gminny program ochrony zdrowia, promocji i profilaktyki "Zdrowie - dobrem życia" na lata 2016 - 2020” (gm. Piecki),
  2. „Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia w Gminie Nowogród Bobrzański na lata 2016-2018”,
  3. „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Morawica na lata 2017-2019”,
  4. „Powiatowy program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu bytowskiego po 65 roku życia”,
  5. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Płock w latach 2016-2019”.