"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

19/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 19/2020 w dniu 11.05.2020 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

 • Opdivo (nivolumab) w skojarzeniu z Yervoy (ipilimumab), we wskazaniu: sarkomatoidny rak nerkowokomórkowy G4 (ICD-10: C64),
 • Yervoy (ipilimumab) w skojarzeniu z Opdivo (nivolumab), we wskazaniu: sarkomatoidny rak nerkowokomórkowy G4 (ICD-10: C64).

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację, sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego, leku Firdapse (amifampridinum) we wskazaniu: zespół miasteniczny Lamberta-Eatona.

Przygotowanie opinii w  sprawie  objęcia  refundacją  leków  zawierających  substancje  czynne:

 • teriflunomidum we wskazaniu: leczenie pacjentów w wieku od 12 lat w PL B.29 „Leczenie stwardnienia rozsianego”,
 • dimethylis fumaras we wskazaniu: profilaktyka i leczenie ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym,
 • peginterferonum beta-1a we wskazaniu: profilaktyka i leczenie ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej współfinasowanego przez UE w ramach EFS: „Program rehabilitacyjny dla pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata z terenu województwa wielkopolskiego”.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

 • „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców gminy Nowogard w latach 2020-2022”,
 • „Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi dla mieszkanek Gminy Białe Błot
 •  „Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego – prostaty dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota”,
 • „Walka z otyłością wśród dzieci i młodzieży klas I-VIII Szkół Podstawowych na terenie Gminy Białe Błota”,
 • „Program polityki zdrowotnej w zakresie zwiększenia aktywności fizycznej i obniżenia skali występowania wad postawy u uczniów klas I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Białe Błota na lata 2020-2025”,
 • „Program polityki zdrowotnej dla seniorów z terenu powiatu nowosolskiego na lata 2020-2021 «Koperta życia - twoje zdrowie, twoje życie»”.