"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

13/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 13/2017 w dniu 3.04.2017r.
Porządek obrad obejmuje:
Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku ELIQUIS (apixabanum) we wskazaniu: „leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej oraz zapobieganie nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych”.
Przygotowanie opinii na temat projektu programu polityki zdrowotnej współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS: „Ogólnopolski Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie depresji” (Minister Zdrowia)
Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
  1. „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 5-lat z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2016-2018”,
  2. „Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”,
  3. „Program profilaktyczny zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Darłowo na lata 2018-2020”,
  4. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV dla gminy Ornontowice na lata 2017-2022”.