"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

8/2020 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady do spraw Taryfikacji 8/2020 w dniu 28.08.2020 r.

Porządek obrad obejmuje:

Omówienie wyników porównania kosztów tych samych zabiegów operacyjnych u pacjentów z rozpoznaniem nowotworowym oraz pozostałych

Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych z zakresu radioterapii chorób nowotworowych.

Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie chorób układu krwiotwórczego (JGP: S01-S07, S11-S16 i S21-S23).