"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

7/2020 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady do spraw Taryfikacji 7/2020 w dniu 26.08.2020 r.

Porządek obrad obejmuje:

Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych w obszarze: choroby układu moczowo-płciowego, finansowane w ramach JGP sekcji L w zakresie leczenia szpitalnego oraz wybranych świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych w ramach programów lekowych.